Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10603/342253
Title: Balabhadraprasada Sastri viracita sindhurajavadha mahakavya eka kavyasastriya parisilana
Researcher: Amit Kumar
Guide(s): Devi Singh
Keywords: Balabhadra
Mahakavya
Sastri
Sindhurajvadha
Viracita
University: Panjab University
Completed Date: 2021
Abstract: Sindhurajvadh Mahakavya Ki Rachna Mahabharat Ke Kathansh Se Li Gai Hai Yudh Me Jab Chakerviuh-Rachkar Korvo Ne Abhimanyu Ko Mar Dala To Uski Partikriya Pita Arjun Ke Hridya Me Bhishan Aakrosh Ke Roop Me Foot Padi. Putarvadh Ke Mul Karanbhut Jaidrath Ko Marne Ke Liye Pran Kiya Arjun Ki Vaha Kathor Partigya Sankalp Hi Is Mahakaya Ki Mul Adharbhumi Hai. Sanyakal Hone Se Pahle Arjun Apni Partigya Puri Karta Hai. Arjun Ka Kathor Sankalp Hame Rastr Ke Parti Jina Aur Marna Sikhata Hai. Mahakaya Ka Mahanayak Arjun Rastriya Sorya Ka Partik Hai, Nayak Abhimanyu Rastr Rakshaverti Hai. Isi Dristi Se Sodh Ka Vishya Balabhadraparsad Sastri Vircita Sinduraj Vadha Mahakavya : Eka Kavyasastriya Parisilana Ka Chayan Kiya Hai. newline
Pagination: vii, 213p.
URI: http://hdl.handle.net/10603/342253
Appears in Departments:Department of Sanskrit

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_title.pdfAttached File51.64 kBAdobe PDFView/Open
02_certificate.pdf340.6 kBAdobe PDFView/Open
03_preface.pdf56.81 kBAdobe PDFView/Open
04_acknowledgement.pdf41.75 kBAdobe PDFView/Open
05_abbreviations.pdf28.62 kBAdobe PDFView/Open
06_contents.pdf48.91 kBAdobe PDFView/Open
07_chapter1.pdf163.55 kBAdobe PDFView/Open
08_chapter2.pdf308.85 kBAdobe PDFView/Open
09_chapter3.pdf252.58 kBAdobe PDFView/Open
10_chapter4.pdf278.42 kBAdobe PDFView/Open
11_chapter5.pdf217.89 kBAdobe PDFView/Open
12_conclusion.pdf52.51 kBAdobe PDFView/Open
13_references.pdf66.28 kBAdobe PDFView/Open
80_recommendation.pdf52.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in Shodhganga are licensed under Creative Commons Licence Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Altmetric Badge: